Flexbolig

Flexordningen giver en ejer af en helårs-enfamiliebolig mulighed for at søge kommunen om tilladelse til at bruge den som flexbolig.

Hvis kommunen giver tilladelse til flexbolig, betyder det, at en helårs-enfamiliebolig kan benyttes som fritidsbolig i en periode og senere igen kan vende tilbage til helårsbeboelse, uden at ejeren skal søge om tilladelse til det.

Flexboligen bibeholder sin formelle helårsstatus i boligreguleringsloven og byggelovens forstand. Udstedelse af flexboligtilladelser skal ske med respekt for anden lovgivning som for eksempel planloven, sommerhusloven og erhvervelsesloven. Det betyder, at der vil være helårs-enfamilieboliger, der ikke kan udstedes flexboligtilladelse til.

Hver boligejer kan højst få én flexboligtilladelse.

Ringkøbing-Skjern Kommunes anvendelse af boligreguleringslovens kapitel VII, blev senest vedtaget af byrådet den 17. september 2019 og offentligt bekendtgjort i Statstidende den 21. september 2019. Vedtagelsen er gældende i 4 år efter boligreguleringslovens § 2 stk. 2.

Kommunens anvendelse af boligreguleringslovens kapitel VII medfører, at der er generel bopælspligt i kommunen. En flexboligtilladelse ophæver bopælspligten.

Udlejning af flexboliger

Udlejning af flexboliger til ferieformål er reguleret af sommerhusloven på samme måde, som hvis der var tale om udlejning af et sommerhus eller en anden feriebolig. Du kan læse mere om sommerhuslovens regler i Erhvervsstyrelsens notat.

Hvis du har spørgsmål til sommerhuslovens regler, kan du rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen på mail: sommerhusloven[mail]erst.dk

Udlejning af helårsbolig uden flexboligtilladelse

Udlejning af helårsboliger, hvor der ikke er givet flexboligtilladelse, til ferieformål reguleres af sommerhuslovens kapitel 2.

I sommerhusloven er det bestemt, at ejere og brugere af fast ejendom, som anvendes til deres egen helårsbolig, højest må udleje deres fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål efter følgende regler:

  • Udlejning i højest 30 dage per kalenderår, hvis udlejningen sker uden at være formidlet gennem en udlejningsvirksomhed, som indberetter lejeindtægten til Skat.
  • Udlejning i højest 70 dage per kalenderår, hvis udlejningen sker ved at være formidlet gennem en udlejningsvirksomhed, som indberetter lejeindtægten til Skat.

Byrådet kan beslutte at hæve tidsbegrænsningen på 70 dages årlig udlejning op til 100 dages årlig udlejning af ejeres og brugeres fulde helårsboliger, hvis udlejningen sker ved at være formidlet gennem en udlejningsvirksomhed, som indberetter lejeindtægten til Skat. Byrådet har den 19.11.2019 besluttet at hæve tidsbegrænsningen til 100 dage.

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk