Flexbolig og andre ferieboliger


Ansøg om flexbolig

Du kan ansøge via denne formular


Spørgsmål kan rettes til:

Børge Schmidt
Tlf. 99 74 13 95

Peter Grønkjær
Tlf. 99 74 18 30

Mail: flexbolig@rksk.dk

 

Hvad er en flexbolig?

Flexboligordningen giver en ejer af en helårs-enfamiliebolig mulighed for at søge kommunen om tilladelse til at bruge boligen som flexbolig. En flexbolig må benyttes som fritidsbolig i perioder, og den kan senere igen vende tilbage til benyttelse som helårsbolig uden, at ejeren skal ansøge kommunen om tilladelse til det.
 

Generelt om ordningen

Den generelle bopælspligt i Ringkøbing-Skjern Kommune udløb den 17. september 2023. Der er endnu ikke taget endelig stilling til, om der igen vil blive pålagt generel bopælspligt i kommunen.

Boligreguleringslovens bestemmelser finder derfor ikke længere anvendelse. Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler derfor kun flexboligtilladelser efter Planlovens § 41 a.

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler kun personlige flexboligtilladelser uden tidsbegrænsning. Flexboligtilladelserne bortfalder ved ejerskifte, eller hvis ejendommen igen tages i brug til helårsbeboelse.

Denne metode har den fordel, at større og større dele af boligområder med helårs enfamilieboliger ikke risikerer at blive permanente ferieboligområder ved at give tilladelser, som er fast på boligen. Det kunne ellers blive et problem i kystbyer som Hvide Sande. Byrådet ønsker ikke, at Hvide Sande bliver ændret til et ”sommerhusområde”, og derfor meddeler kommunen kun personlige tilladelser, som bortfalder ved ejerskifte.
 

Lovgrundlag

Planloven § 41 a: Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til, at en helårsbolig tages i brug til fritidsformål og efterfølgende på ny tages i brug til helårsbolig uden yderligere tilladelse, medmindre det vil være i strid med en lokalplan for området. Kommunalbestyrelsen kan meddele bindende forhåndstilsagn om en sådan tilladelse.
 

Hvor er flexbolig muligt?

På kortet herunder kan du se i hvilke områder, der normalt kan gives tilladelse til flexbolig. Kortet er vejledende, da der kan være specifikke forhold på den enkelte ejendom, der giver afvigelser fra kortet. Se eventuelt afsnittet Hvornår giver vi ikke flexboligtilladelse?

Åbn kortet

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing