Flexbolig og andre ferieboliger

Hvad er en flexbolig?

Flexboligordningen giver en ejer af en helårs-enfamiliebolig mulighed for at søge kommunen om tilladelse til at bruge boligen som flexbolig. En flexbolig må benyttes som fritidsbolig i perioder, og den kan senere igen vende tilbage til benyttelse som helårsbolig uden, at ejeren skal ansøge kommunen om tilladelse til det.

Flexboligordningen

Flexboligtilladelser var tidligere baseret på boligreguleringsloven, men fra den 1. april 2020 er flexboligordningen overført til planloven. I overensstemmelse med bestemmelserne i den nye lovgivning i planloven administreres reglerne uændret som efter boligreguleringsloven.

Hvad betyder overførsel af flexboligordningen fra boligreguleringsloven til planloven?

Det betyder, at kommunen fortsætter med at meddele flexboligtilladelser som personlige tilladelser til boligejerne samt, at der er mulighed for at få en forhåndstilladelse på grundlag af en købsaftale. Hver boligejer kan højst få én flexboligtilladelse. En flexboligtilladelse bortfalder ligeledes ved ejerskifte.

Kan min bolig få status som flexbolig?

Selvom flexboligordningen er overført til planloven, så gælder boligreguleringslovens bestemmelser dog fortsat i kommunen bl.a. vedrørende bopælspligten og bolignedlæggelser samt bestemmelsen om, at kommunen skal godkende, at helårsboliger overgår til ferie- og fritidsformål, hvis boligen inden for de sidste 5 år (5 års-reglen) har været benyttet til helårsbeboelse, bortset fra boliger som tages i brug som flexboliger. På den baggrund indgår begge love derfor fortsat i denne information vedrørende flexboligordningen.

Flexboligen bibeholder sin formelle helårsstatus i planlovens, boligreguleringslovens og byggelovens forstand. Udstedelse af flexboligtilladelser skal derfor ske med respekt for lovgivning - herunder håndhævelse af planloven, sommerhusloven og erhvervelsesloven. Det betyder, at der vil være helårs-enfamilieboliger, der ikke kan udstedes flexboligtilladelse til. Det gælder blandt andet for boliger i lokalplanområder forbeholdt til helårsboliger og for boliger, som har en anden funktion end almindelige helårsbolig som eksempelvis institutionsboliger og driftsboliger.

En flexboligtilladelse ophæver bopælspligten, og en bolig med en flexboligtilladelse, som tilbageføres til helårsbeboelse, får dermed genindført bopælspligten. Flexboliger skal noteres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Hver boligejer kan højst få én flexboligtilladelse.

Ringkøbing-Skjern Kommunes anvendelse af boligreguleringslovens kapitel 7 blev senest vedtaget af byrådet den 17. september 2019. Vedtagelsen er gældende i 4 år efter boligreguleringslovens § 2, stk. 2. Kommunens anvendelse af boligreguleringslovens kapitel 7 medfører, at der er generel bopælspligt i kommunen.

Kommunen meddeler ikke flexboligtilladelser til de boliger, som er omfattet af:

  • Lokalplaner som fastlægger at boligen kun må benyttes til helårsbolig.
  • Bestemmelsen i boligreguleringslovens § 50, stk. 1 som betyder, at boliger først får status af helårsbolig, når de er taget i brug til fast helårsbeboelse. Derfor kan ejere af boliger, som inden for de sidste 5 år ikke har været i brug til helårsbeboelse, ikke få en flexboligtilladelse - herunder helt nyopførte boliger.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing