Informationssikkerhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Denne sikkerhedspolitik udgør den overordnede ramme for informationssikkerheden i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fordi vi tager hånd om vores borgere og kolleger, sikrer vi at dette sker på betryggende vis. De data vi har ansvaret for:

  • er tilgængelige – alle har adgang til relevante data
  • har den nødvendige integritet – indholdet af vores data er korrekte og fuldstændige
  • er fortrolige – når data er fortrolige behandles de sikkert og med omhu 

Ringkøbing-Skjern Kommune behandler informationer af stor betydning for borgere og virksomheder. Det er derfor af afgørende betydning, at vores borgere og virksomheder har tillid til, at den nødvendige sikkerhed opretholdes.