Ringkøbing-Skjern Kommune, den 4. september 2018

Handleplan forbedret teleinfrastruktur

Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) ønsker fortsat at handle proaktivt på bredbånds- og mobilområdet.

Denne handleplan indeholder en række konkrete initiativer, der kan gennemføres på kort og mellemlangt sigt.

Planen omfatter:

  • Initiativer, der er en følge af det nyligt afholdte mobiludbud
  • Initiativer, der er knyttet til et kommende bredbåndsudbud
  • Initiativer, der kan igangsættes af RKSK selv

Roadmap