Børn- og Ungeudvalget

Udvalget behandler sager, der handler om tvangsfjernelser af børn og unge under 18 år.

Alle udvalgets møder har lukkede dagsordner. Derfor er de ikke tilgængelige her på hjemmesiden.

Udvalget består af to byrådspolitikere samt en dommer og to pædagogisk-psykologiske fagpersoner. Henrik Andersen (K) er formand for udvalget.

Kontaktoplysninger