Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelser mellem lejere og udlejere i almene boliger. Nævnet består af en formand og to medlemmer. 

Beboerklagenævnet tager sig blandt andet af sager der handler om:

  • Overtrædelse af husorden
  • Udlejerens overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelse - ikke spørgsmål om huslejens størrelse
  • Pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen
  • mangler ved det lejede
  • Betaling for istandsættelse efter fraflytning, herunder også spørgsmål om udgifternes rimelighed

Både udlejere og lejere kan indbringe sager til Beboerklagenævnet.

Du kan læse mere i Beboerklagenævnets klagevejledning.

Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi

Kontakt Pia Nygaard

Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing