Frivilligrådet

Frivilligrådet skal være bindeled og sikre dialogen mellem kommunen og de frivillige.

Frivilligrådet arbejder ud fra de vedtægter, der er vedtaget for det frivillige sociale arbejde i kommunen. Kommunen skal høre Frivilligrådet om alle kommunale initiativer, som har generel betydning for det frivillige sociale arbejde i kommunen.

Rådet består i alt af 9 medlemmer: 8 valgt blandt de frivillige, 1 udpeget fra Social- og Sundhedsudvalget.

Frivilligrådets dagsordener og referater

Frivilligrådets vedtægter

Kontaktoplysninger
Frivillighedskoordinator Emil Sloth Sig
Frivillighedskoordinator Emil Sloth Sig
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing