Huslejenævnet

I Huslejenævnet kan lejere og ejere af private udlejningsejendomme få afgjort uoverensstemmelser.

Nævnet er et uvildigt nævn, der træffer afgørelser i de fleste normale uoverensstemmelser imellem lejere og ejere.

Nævnet tager sig blandt andet af sager der handler om:

  • Lejeregulering og om lejefastsættelse
  • Depositum og forudbetalt husleje
  • Opfyldelse af udlejerens pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
  • Opfyldelse af lejerens pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse, lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning og tilbagebetaling af depositum
  • Lejeforhøjelser efter reglerne om forbedringer
  • Lejeaftaler
  • Lejerens betaling for varme og lignende
  • ​Lejers tilsidesættelse af god skik og orden.


Du kan læse mere i Huslejenævnets klagevejledning

Sådan klager du - lejer

Sådan klager du - udlejer

Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi

Kontakt Pia Nygaard

Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing