Energirådet tager navneforandring til Klimarådet:

Kommunen har siden 2008 haft et energiråd, som har rådgivet kommunen i forhold til energipolitikken.

Energipolitikken har haft fokus på energieffektivisering, produktion af vedvarende energi i lokalområdet og i stigende grad også på omstilling til forbrug af vedvarende energi.

Med ændringen fra et Energiråd til et Klimaråd er fokus justeret til, foruden mål om selvforsyning med vedvarende energi i 2024 og fossilfrit område i 2040, at omhandle nedbringelse af områdets udledning af drivhusgasser samt tilpasninger til et varmere og vildere klima.

Klimarådet vil altså arbejde både med klimareduktion og med klimatilpasning.

Per 1. januar 2022 er det byrådsmedlem Jesper Lærke (KD), der bliver ny formand for Klimarådet, og han suppleres af byrådsmedlemmerne Irene Lund Pedersen (A) og Marie Kamp From (V).

Klimasekretariatet:

Klimasekretariatet faciliterer og koordinerer arbejdet, og hjælper alle interesserede med vejledning, kontakt og inspiration. Det står også for information og udarbejdelse af kommunens klimahandlingsplan, samt følger op på klimaregnskabet.

Klimasekretariatet er en del af Ekstern Udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Se mere under Energipolitik

Kontaktoplysninger
Henning Donslund
Henning Donslund
Projekt- og sekretariatsleder
Klimasekretariatet, Ekstern Udvikling