Sundhedsrådet

Sundhedsrådet har ansvaret for det grundlæggende stratetiske sundhedsarbejde i kommunen.

Formålet med Sundhedsrådet er:

  • At drøfte hvordan vi i Ringkøbing-Skjern Kommune kan arbejde bedst muligt med sundhed på tværs – både internt i organisationen og eksternt
  • At være opsøgende i forhold til at få ny viden fra forskere på både nationalt og internationalt plan om sundhedsindsatsen
  • At prioritere og følge op på arbejdet med de sundhedsindsatser, vi har valgt at prioritere i kommunen

Sundhedsrådet kommer med anbefalinger til de politiske udvalg om sundhedspolitikken og andre relevante emner inden for sundhed. Derudover kommer rådet med anbefalinger til de kommunale fagområder om, hvordan sundhedspolitikkens målsætninger kan realiseres. Endelig giver rådet anbefalinger til de politiske udvalg om prioritering af sundhedsindsatsen.

Dagsordener og referater fra Sundhedsrådet

Kontaktoplysninger
Kathrine Stig Andersen

Sekretær for Sundhedsrådet

Kathrine Stig Andersen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing