Anmeldelse af midlertidig overnatning (brandsikkerhed)

 

Her kan du læse, hvordan du informerer om midlertidig overnatning og hvilke krav, der skal overholdes.

Midlertidig overnatning er overnatning i en bygning, der ikke normalt benyttes til og er godkendt til overnatning.

Ofte er midlertidige overnatninger en del af mange institutioners og foreningers aktiviteter i forbindelse med skole- og sportsarrangementer. Midlertidige overnatninger kan foregå på skoler, institutioner, haller, spejderhytter mm.

Når der bruges lokaler til midlertidige overnatninger, skal retningslinjerne i Bygningsreglementet (BR 18), bilag 11b overholdes. Overholdes bestemmelserne i Bygningsreglementet (BR 18), bilag 11b, skal det anmeldes til Ringkøbing-Skjern kommune. Du bedes benytte selvbetjeningsløsningen her 

Er det ikke muligt at overholde og efterleve de gældende krav i Bygningsreglementet (BR 18), bilag 11b, skal der søges om en byggetilladelse via portalen på Byg og Miljø

Vi gør opmærksom på, at både den ansvarlige for overnatningen samt den daglige ansvarlige for de lokaler der benyttes skal være bekendt med reglerne, inden overnatningen finder sted.

Det er ejer af bygningen, der bruges til den midlertidige overnatning, som er ansvarlig for, at bygningen ikke bliver brugt til overnatning mere end højst 50 døgn om året.

Er der tale om overnatninger med under 150 personer, skal det meddeles i god tid og senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Er der tale om overnatninger med over 150 personer, skal det meddeles i god tid og senest 4 uger før første overnatningsdøgn.


Se kravene i Bygningsreglement (BR 18)

Se kravene i bilag 11B i Bygningsreglement (BR 18)


 

Selvbetjening
Anmeld midlertidig overnatning (Bygningsreglement er overholdt)
Søg byggetilladelse (Bygningsreglement ikke overholdt)


 

Læs mere

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing