Salg af fast ejendom

Kommunen sælger løbende ud af sine ejendomme og grunde. Nå vi sælger fast ejendom, sker det som udgangspunkt ved offentligt udbud.

  • Offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse
  • Købstilbud skal være skriftlige og er fortrolige, indtil et salg har fundet sted
  • Salg kan først ske, når der er gået 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget
  • Salg af kommunens faste ejendomme er betinget af accept af salget fra Økonomi- og Erhvervsudvalget/Byrådet 
  • Kommunen kan frit vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle 

Udbudsmateriale, salgsbetingelser og yderligere oplysninger om grundene kan du få ved Jura.

Købstilbud sender du til Ringkøbing-Skjern Kommune, Jura, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing eller via sikker mail (se nederst på siden).

Abonnement
Du har mulighed for at abonnere på visse nyheder, og få en mail hver gang der sker noget nyt på området. Opsæt dit personlige abonnement

Lovgivning
Salg af kommunens ejendom sker efter lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

Her kan du se annoncer om salg af kommunale ejendomme og grunde.

 

Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi

Kontakt Thomas Silberg

Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing