Selvbetjeningsløsninger
Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Tilskud til politisk arbejde 

En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte byrådsvalg, har efter partistøtteloven ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen.

Betingelser
Kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer ved valget kan ikke få tilskud.
Vi yder tilskud til kandidatlister, som efter den kommunale valglov indgik i et listeforbund, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover.

Udbetaling af tilskud
Vi udbetaler tilskud til politisk arbejde for et kalenderår ad gangen.
Udbetalingen af tilskud er betinget af, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning om udbetaling af tilskud til Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ansøgning
Ansøgningen skal bl.a. indeholde en erklæring om de udgifter, I påregner at anvende til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.
Senest ved årets udgang skal vi modtage ansøgningen om tilskuddet til det politiske arbejde.

Erklæring fra kandidatlisterne om private og anonyme tilskud
1. juli 2017 blev Lov om Partistøtte ændret. Det er et krav, at kommunerne offentliggør kandidatlisternes erklæringer om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater. Erklæringen er bilag til kandidatlistens ansøgning om udbetaling af partistøtte. Erklæringerne vil løbende blive lagt her på siden.

A - Socialdemokratiet
B - Radikale Venstre
C - Det Konservative Folkeparti
D - Nye Borgerlige
F - SF-Socialistisk Folkeparti
J - Fjordlisten
I - Liberal Alliance
K - Kristendemokraterne
O - Dansk Folkeparti
V - Venstre Danmarks Liberale Parti
Z - Fremskridtspartiet
Ø - Enhedslisten

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing