Boliger til ældre

Som ældre eller handicappet borger i kommunen, har du ret til at søge en ældre- eller plejebolig. Du kan søge både i kommunen og i alle landets øvrige kommuner. Borgere fra andre kommuner kan også søge i Ringkøbing-Skjern Kommune

Plejebolig

Ringkøbing-Skjern Kommune har mange plejeboliger fordelt over flere pleje- og ældrecentre. Har du et plejebehov, og kan du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig, kan du søge om en plejebolig.
Bemærk dog, at flere af kommunens plejecentre fortsat bruger betegnelsen ”plejehjem” selvom der er tale om plejeboliger.

Ældrebolig

Kommunen har også mange ældreboliger. Du kan søge om en bolig, hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig. 

Ansøgning om bolig

Ansøgningen sker ved henvendelse til Visitationsteamet - se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Visitationen sker efter en konkret individuel vurdering af din samlede situation. Efter din henvendelse vil kommunens visitator besøge dig i dit hjem. 

Vælg dit emne i listen herunder

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv. - (Ekstern side)

Boligstøtte - når du bor til leje - (Ekstern side)

Oversigt over alle landets almene boliger – på danmarkbolig.dk - (Ekstern side)

Oversigt over ældreboliger i Ringkøbing - Skjern Kommune - (Ekstern side)

Se her hvis du er senior og ønsker at flytte mod vest - (Ekstern side)

Takster mad, ældrepleje og ældreaktiviteter - (Link)

Plejehjemsoversigten - plejehjem, plejecentre og plejeboliger i Danmark - (Ekstern side)

Varmetillæg for pensionister - (Ekstern side)

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdeling Syd - Visitationen
Ansøgning om bolig. Hverdage kl. 8-9
Myndighedsafdeling Syd - Visitationen
Nygade 56
6900 Skjern

Myndighedsafdeling Nord - Visitationen
Ansøgning om bolig. Hverdage kl. 8-9
Myndighedsafdeling Nord - Visitationen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing