Boliger til ældre

Som ældre eller handicappet borger i kommunen, har du ret til at søge en ældre- eller plejebolig. Du kan søge både i kommunen og i alle landets øvrige kommuner. Borgere fra andre kommuner kan også søge i Ringkøbing-Skjern Kommune

Plejebolig

Ringkøbing-Skjern Kommune har mange plejeboliger fordelt over flere pleje- og ældrecentre. Har du et plejebehov, og kan du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig, kan du søge om en plejebolig.

Ældrebolig

Kommunen har også mange ældreboliger. Du kan søge om en bolig, hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig. 

Ansøgning om bolig

Ansøgningen sker ved henvendelse til Myndighedsafdelingen - se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Efter din henvendelse vil kommunens visitator besøge dig i dit hjem. Visitationen sker efter en konkret individuel vurdering af din samlede situation. 

Vælg dit emne i listen herunder

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv. - (Ekstern side)

Boligstøtte - når du bor til leje - (Ekstern side)

Oversigt over ældreboliger i Ringkøbing - Skjern Kommune - (Ekstern side)

Se her hvis du er senior og ønsker at flytte mod vest - (Ekstern side)

Takster mad, ældrepleje og ældreaktiviteter - (Link)

Plejehjemsoversigten - plejehjem, plejecentre og plejeboliger i Danmark - (Ekstern side)

Varmetillæg for pensionister - (Ekstern side)

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdeling

Ansøgning om bolig. Hverdage kl. 8-9

Myndighedsafdeling
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing