Boliger til ældre

Som ældre eller handicappet borger i kommunen, har du ret til at søge en ældre- eller plejebolig. 

Pleje-/ældrecentre

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 16 ældrecentre og plejehjem. Af dem er 11 kommunale plejehjem, 3 er selvejende plejehjem, og 2 er privatejede plejehjem.
Har du et plejebehov, og kan du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig, kan du søge om en plejebolig.

Ældrebolig

Kommunen har også mange ældreboliger. Du kan søge om en bolig, hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig. 

Ansøgning om bolig

Ansøgningen sker ved henvendelse til Myndighedsafdelingen - se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Efter din henvendelse vil kommunens visitator besøge dig i dit hjem. Visitationen sker efter en konkret individuel vurdering af din samlede situation. 

Vælg dit emne i listen herunder

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Boligstøtte - for dig der bor til leje

Plejehjemsoversigten - find plejehjem, plejecentre og plejeboliger i Danmark

Seniorer som ønsker at flytte mod vest

Takster for ydelser i kommunens ældreboliger/aflastningsboliger mad, servicepakker og aktiviteter etc.

Varmetillæg for pensionister

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdeling

Ansøgning om bolig. Hverdage kl. 8-9

Myndighedsafdeling
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing