Hjælpemidler 

Måske er et hjælpemiddel lige dét, der skal til, for at du igen kan klare din hverdag i eget hjem. Du kan blive aflastet i hverdagen med en række hjælpemidler, som kommunen yder tilskud til. 

Du kan få støtte til visse hjælpemidler, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler, hvis hjælpemidlerne i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen i dit hjem, eller hvis hjælpemidlet er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv. Kommunen kan bestemme, hvilken leverandør du skal benytte dig af i forbindelse med tilskud til et hjælpemiddel. 

Ved køb af særligt personlige hjælpemidler, kan du vælge selv at købe det pågældende hjælpemiddel hos en anden leverandør og derefter få beløbet refunderet. Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet for. Din personlige økonomi har ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er skattefrit.

Vil du søge om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler eller boligindretninger, så kan du enten søge digitalt via "Selvbetjening" (se herunder) eller henvende dig til Sundhed og Omsorg.

Læs meget mere om  Hjælpemiddeldepot i Ringkøbing-Skjern her 

Inkontinens - (Link)

Kropsbårne hjælpemidler i Ringkøbing-Skjern Kommune - (Ekstern side)

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdeling - Sundhed og Omsorg
Ansøgning om hjælpemidler. Hverdage kl. 8-9
Myndighedsafdeling - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Hjælpemiddeldepotet
Afhentning og aflevering af hjælpemiddel: hverdage kl. 8.00 - 9.00. Reparation af hjælpemiddel: hverdage kl. 10.00 - 12.00. Henvendelse: hverdage kl. 8.00 - 9.00 og kl. 10.00 - 12.00  
Hjælpemiddeldepotet
Jægervej 13
6900 Skjern