Bork Genbrugsplads

Åbningstider

Mandag og onsdag klokken 14.00 til 17.00
Fredag klokken 14.00 til 18.00
Lørdag klokken 09.00 til 16.00

Lukket

  • Skærtorsdag
  • Langfredag
  • 1. og 2. Påskedag
  • Store Bededag
  • Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 1. og 2. Pinsedag
  • Den 24., 25., 26. og 
  • 31. december samt 1. januar

Pladsen ligger på Sønderbyvej 31 i Nr. Bork

Alle brugere bedes overholde de regler, der gælder på pladsen.

Ingen farligt affald

Farligt affald kan ikke afleveres på denne plads. Det kan derimod afleveres på en af kommunens fire store genbrugspladser i Hvide Sande, Ringkøbing, Tarm og Videbæk.

Detaljeret sortering giver mere genbrug

Vi har valgt at kræve en meget detaljeret sortering af affaldet, så en større andel af affaldet bliver genbrugt. Derved reduceres bortskaffelsesomkostningerne væsentligt. Derfor vil vi gerne bede alle borgere, der bruger genbrugspladsen om at være omhyggelig med at sortere affaldet ud i de rigtige containere.

Kun gennemsigtige sække

Husk at du skal bruge gennemsigtige sække til dit affald. 

Sortering

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv.

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing