Lem Genbrugsplads

Vær opmærksom på, at der er forskellig sortering derhjemme og på genbrugspladsen


Derhjemme
I din beholder til genanvendeligt affald skal papir og pap i ét rum, mens metal, plast og mad- og drikkekartoner skal i ét rum. Derhjemme er det genanvendelige affald altså blandet.

På genbrugspladsen
Når du afleverer dit genanvendelige affald på genbrugspladsen, så skal det være sorteret op i de rene affaldstyper. Det vil sige, at papir skal afleveres for sig, at pap skal afleveres for sig og så videre.

Forklaringen er, at vi samler affaldstyperne derhjemme, så vi kan holde antallet af affaldsbeholdere på to.

Den mere detaljerede sortering på genbrugspladsen giver lavere bortskaffelsesomkostninger.

Kun gennemsigtige sække

Hvis du vil aflevere affald i plastiksække, så skal det være gennemsigtige sække.

Se mere om sortering

Åbningstider

Mandag,onsdag og fredag klokken 15.00 til 18.00
Lørdag klokken 13.00 til 15.00

Lukket

Skærtorsdag
Langfredag
1. og 2. Påskedag
Store Bededag
Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
1. og 2. Pinsedag
Den 24., 25., 26. og 
31. december samt 1. januar

Pladsen ligger på Energivej 1, 6940 Lem

Alle brugere bedes overholde de regler, der gælder på pladsen.

Intet farligt affald (kun miljøkasser)

Modtager lukkede miljøkasser til ombytning. Modtager ikke farligt affald derudover. Det kan derimod afleveres på en af kommunens fire store genbrugspladser i Hvide SandeRingkøbingTarm og Videbæk.

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv.

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing