Tim Genbrugsplads

Åbningstider

 • Tirsdag og torsdag klokken 14.00 til 18.00
 • Lørdag klokken 10.00 til 12.00

Lukket

 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 1. og 2. Påskedag
 • Store Bededag
 • Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • 1. og 2. Pinsedag
 • Den 24., 25., 26. og 
 • 31. december samt 1. januar

Pladsen ligger på Høbrovej 9E i Tim

Alle brugere bedes overholde de regler, der gælder på pladsen.

Intet farligt affald

Farligt affald kan IKKE afleveres på denne plads. Det kan derimod afleveres på en af kommunens fire store genbrugspladser i Hvide SandeRingkøbingTarm og Videbæk.

Detaljeret sortering giver mere genbrug

Vi har valgt at kræve en meget detaljeret sortering af affaldet, så en større andel af affaldet bliver genbrugt. Derved reduceres bortskaffelsesomkostningerne væsentligt. Derfor vil vi gerne bede alle borgere, der bruger genbrugspladsen om at være omhyggelig med at sortere affaldet ud i de rigtige containere.

Kun gennemsigtige sække

Vi tager kun mod dit affald i gennemsigtige sække.

Sortering

Kontaktoplysninger
Affald, genbrug og dagrenovation
Affald, genbrug og dagrenovation
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing