Troldhede Genbrugsplads

Åbningstider
Tirsdag klokken 15.00 til 17.00
Torsdag klokken 12.30 til 14.30
Lørdag klokken 10.00 til 12.00

Lukket
Skærtorsdag
Langfredag
1. og 2. Påskedag
Store Bededag
Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
1. og 2. Pinsedag
Den 24., 25., 26. og 
31. december samt 1. januar

Pladsen ligger på Industrivej 15 i Troldhede
Alle brugere bedes overholde de regler, der gælder på pladsen.

Intet farligt affald
Farligt affald kan IKKE afleveres på denne plads. Det kan derimod afleveres på en af kommunens fire store genbrugspladser i Hvide SandeRingkøbingTarm og Videbæk.

Detaljeret sortering giver mere genbrug
Vi har valgt at kræve en meget detaljeret sortering af affaldet, så en større andel af affaldet bliver genbrugt. Derved reduceres bortskaffelsesomkostningerne væsentligt. Derfor vil vi gerne bede alle borgere, der bruger genbrugspladsen om at være omhyggelig med at sortere affaldet ud i de rigtige containere.

Kun gennemsigtige sække
Vi tager kun mod dit affald i gennemsigtige sække.

Sortering

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv.

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing