Nedgravede affaldsbeholdere

Her på siden finder du oplysninger om muligheder og gældende krav ved etablering af nedgravede affaldsbeholdere til restaffald, madaffald, pap/papir og metal/plast/kartoner til mad- og drikkevarer (herefter MPK).

Ringkøbing-Skjern Kommune giver mulighed for at etablere nedgravede affaldsløsninger ved plejehjem, boligforeninger, ejerforeninger og lignende.

Den institution eller forening, som søger at etablere, skal afholde udgifterne til eventuel arkitektvejledning, etablering, vedligehold, oprydning, rengøring, tømninger og behandling af affaldet.

Kommunen skal altid godkende inden etableringen for at sikre, at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten, placeringen med mere er i overensstemmelse med kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Kommunen tømmer ikke beholdere, der ikke lever op til kravene i nedenstående vejledning.

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing