Nedgravede affaldsbeholdere


Ringkøbing-Skjern Kommune giver mulighed for at etablere nedgravede affaldsløsninger ved plejehjem, boligforeninger, ejerforeninger og lignende.

Den institution eller forening, som søger at etablere, skal afholde udgifterne til eventuel arkitektvejledning, etablering, vedligehold, oprydning, rengøring, tømninger og behandling af affaldet.

Kommunen skal altid godkende inden etableringen for at sikre, at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten, placeringen med mere er i overensstemmelse med kommunens regulativ for husholdningsaffald. Kommunen tømmer ikke beholdere, der ikke lever op til kravene i nedenstående vejledning.


Der indsamles følgende affaldsfraktioner i affaldsbeholdere ved husstandene:

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Papir- og papaffald
  • Metal-, plast-, mad- og drikkekartonaffald


Det vil sige, at der i en station med nedgravet materiel i udgangspunktet kan etableres fire rum/beholdere. Det er også en mulighed blot at etablere nedgravede beholdere til mad- og restaffald og modtage fælles hjulbeholdere fra kommunen til det genanvendelige affald. Alle beholdere skal placeres samlet.

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing