Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er en samlet betegnelse for kasserede produkter og affald fra blandt andet fremstillingsvirksomheder, institutioner, handel og kontorer.

Hvis du vil aflevere erhvervsaffald på genbrugspladserne, skal du forinden ansøge om det. Du skal bruge selvbetjeningen nedenfor.

Tekniske vanskeligheder gør, at virksomheder lige nu bliver opkrævet ekskl. moms. Dette er en fejl, som Genbrug får udbedret hurtigst muligt.
Ved bestilling nu vil opkrævningen være ekskl. moms, men den følgende faktura vil være inkl. moms.

Læs mere

Sortering af ti affaldstyper – husholdningslignende affald - (Link)

Mad- og restaffald - (Link)

Byggeaffald- og anlægsaffald - (Link)

Regler - (Link)

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensenvej 1
6950 Ringkøbing