Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er en samlet betegnelse for kasserede produkter og affald fra blandt andet fremstillingsvirksomheder, institutioner, handel og kontorer.

Hvis du vil aflevere erhvervsaffald på genbrugspladserne, skal du forinden ansøge om det. Du skal bruge selvbetjeningen nedenfor.

 

Selvbetjening
Tilmeld adgang til genbrugspladser for erhverv
Bestil bigbags og evt. afhentning af asbestplader mv.
Ansøg om fritagelse for afleveringspligt
Læs mere

Sortering af ti affaldstyper – husholdningslignende affald

Find genbrugspladserne

Mad- og restaffald

Byggeaffald

Affaldslovgivning og –regulativer

Kontaktoplysninger
Genbrug - drift

Spørgsmål til din dagrenovation mv. (mandag-torsdag kl. 9-15, fredag kl. 9-13)

Genbrug - drift
Baldersvej 4
6950 Ringkøbing

Genbrug - myndighed

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv. (mandag kl. 10-17 og tirsdag-fredag kl. 10-13.30)

Genbrug - myndighed
Smed Sørensenvej 1
6950 Ringkøbing