Forurenet jord og jordflytning

Flytning af lettere forurenet og forurenet jord skal anmeldes til Kommunen.

Her på siden kan du se, om din grund er beliggende indenfor områdeklassificeringen og/eller er kortlagt som forurenet. Du kan også sende en anmeldelse til kommunen, hvis du skal flytte jord fra en forurenet grund. 

Se om en grund er kortlagt som forurenet på arealinfo.dk - Kræver en pc!

Regulativ for jordstyring

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing