Varmeforsyning i landsbyer og landdistrikter


I øjeblikket er der et stort fokus på at udfase brugen af fossile brændsler som naturgas og olie - af hensyn til både klima, privatøkonomi og uafhængighed.

Siden her oplyser dig om dine muligheder for at erstatte dit olie- eller gasfyr med en alternativ varmeløsning - specielt med fokus på landsbyer og landdistrikter.

Du kan også se mere om mulighederne for at opstarte et fjernvarmeselskab eller energifællesskab i dit lokalområde.

SparEnergi.dk kan du finde et bud på, hvad du kan spare ved at skifte opvarmningsform i din ejendom.

Varmepulje - søg midler til udbud og projektering

Strategisk varmeplan

Regeringen og KL indgik i juni 2022 en aftale om, at kommunerne skal udarbejde varmeplaner for de områder, der i dag er gasforsynet.

Aftalerne hedder henholdsvis Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022, af 25. juni 2022 og Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne, af 29. juni 2022.

Det fremgår af aftalerne, at ejendomsejere med gas- eller oliefyr i gasforsynede områder inden udgangen af 2022 skal have besked om deres fremtidige varmemuligheder - herunder deres mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme. De enkelte ejendomsejere skal ligeledes have adgang til information om støttemuligheder og yderligere rådgivning.

For at løse den opgave er det nødvendigt at udarbejde en strategisk varmeplan, der viser, hvor der kan forventes fjernvarme. Planen udarbejdes ikke som en bindende plan, men som redskab, der giver overblik over, hvor der muligvis kan forventes fjernvarme, såfremt der er tilstrækkelig lokal opbakning og tilslutning til, at der kan godkendes et varmeprojekt i henhold til varmeforsyningslovens projektbekendtgørelse.

Planen er udarbejdet i dialog med varmeværkerne.
 

Den strategiske varmeplan er udarbejdet som en kort-løsning, hvor der arbejdes med fire område-kategorier:

 • Blå områder – Dette er områder, hvor der allerede er godkendt og udrullet fjernvarme. Kontakt det lokale fjernvarmeværk, hvis du ønsker fjernvarme.
   
 • Grønne områder – Dette er områder, hvor der er et godkendt varmeprojekt, men hvor fjernvarmen ikke er udrullet.
   
 • Gule områder – Dette er områder, hvor kommunen vurderer, at fjernvarme kan udrulles, såfremt der lokalt kan samles tilstrækkelig opbakning.
   
 • Røde områder – Dette er områder, hvor kommunen vurderer, at fjernvarme ikke er realistisk, og hvor det derfor er individuelle eller mindre fællesanlæg, der skal fokuseres på. Enkelte steder kan det ikke afvises, at fjernvarme kan realiseres, men det vurderes at være svært.
   

På kortet er der indsat kontaktoplysninger på relevante fjernvarmeværker.
 

Åbn kortet med den strategiske varmeplan her

 

Kortet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at se hvilke forhold, der gælder for din ejendom, så kan du kontakte kommunen på varme@rksk.dk.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing