Spildevandsplan


Alle kommuner i Danmark skal udarbejde en spildevandsplan med beskrivelse af, hvordan spildevandsrensningen kan forbedres blandt andet ved forbedret kloakering.

Spildevandsplanen indeholder oplysninger om

  • hvilke områder, der er kloakeret eller planlægges kloakeret. 
  • hvilken type kloak, der er tale om.
  • hvordan spildevandet samles, renses og udledes.

Byrådet har i august 2019 vedtaget Spildevandsplan 2019-2027, som afløser den tidligere Spildevandsplan 2010-2020.

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur

Vedligeholdelsen af kloaker og spildevandsledninger hører under Ringkøbing-Skjern Forsyning

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing