Spildevand


Her på siden er spildevand en samlet betegnelse for afledt vand fra beboelse og befæstede arealer i byen og i det åbne land.

Nedenunder kan du se planen for håndtering af spildevand (Spildevandsplanen) i Ringkøbing-Skjern Kommune, ligesom du kan se mere om spildevandshåndtering i det åbne land (Nedsivningsanlæg og septiktank).

Du kan også læse om dine økonomiske muligheder i forbindelse med krav om forbedret spildevandsrensning, eller du kan ansøge om tilladelse til nedsivning af regnvand i faskine eller regnbed.

Ringkøbing-Skjern Forsyning vedligeholder kloak og spildevandsledninger

Vedligeholdelsen af kloaker og spildevandsledninger står Ringkøbing-Skjern Forsyning for. Ret direkte kontakt til Forsyningen hvis du har har spørgsmål eller lignende til den del.
 

Selvbetjening
Færdigmeld kloaktilslutning til offentlig kloak (Obs. færdigmelding af nedsivningsanlæg skal ske i Byg og Miljø)
Færdigmeld separering af kloak
Læs mere

Nedsivningsanlæg, minirenseanlæg og septiktank til spildevand

Regnvand - nedsivning i faskine eller regnbed

Spildevandsplan

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing