Ansøgning om kontant-og uddannelseshjælp

For at få kontanthjælp/uddannelseshjælp, skal du straks henvende dig på Jobcenteret, Finderupsvej 9, Skjern. 
Det er en betingelse for at få kontanthjælp/uddannelseshjælp at du personligt har henvendt dig på Jobcenteret for at blive registreret. 
Bevillingen kan tidligst gælde fra den dato, du er registreret i Jobcenteret.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ydelseskontoret.
Du finder kontaktinformationerne i bunden af siden.

Vejledning til ansøgning

Kontaktoplysninger
Jobcenter Ringkøbing-Skjern
Jobcenter Ringkøbing-Skjern
Finderupsvej 9
6900 Skjern