Familie, børn og unge

Her finder du praktiske oplysninger om emnerne familie, børn og unge

Kommunen spiller en vigtig rolle både for din familie og for kommunens mange børn og unge.

Vælg dit emne i listen herunder

Åben rådgivning

Åben rådgivning er et anonymt og gratis tilbud til familier og børn i alderen 6 - 15 år. Du kan henvende dig for at få råd og vejledning.

Vi registrerer ikke oplysninger om dig.

Hensigten med rådgivningen er at give dig et tilbud om hjælp, som er uforpligtende og forebyggende.

Du kan få de samtaler, som du ønsker af 1 times varighed.

Kontakt os
Personlig henvendelse mandage kl. 12.30-17.30.
Telefonisk henvendelse mandag kl. 12-12.30 og kl. 15-15.30 telefon 22 19 36 39.

Læs alt om ordningen i kataloget her

Midlertidig ordning
Ordningen er midlertidig og ophører den 11.12.2017

 

Det fremgår af Børne- og familiepolitikken 2015-2018, at der skal udarbejdes standarder for overgange i børn og unges liv.

For at sikre helhed i børn og unges liv og trygge overgange fra ét tilbud til et andet er der udarbejdet principper og retningslinjer for den gode overgang.

Principperne og retningslinjerne i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune er gældende fra og med skoleåret 2016-2017.

Du kan læse mere om principperne og retningslinjerne i den udarbejdede folder.

Socialrådgivningen

Børn og Familie

Socialrådgivningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 13 14
E:    born.familie[mail]rksk.dk
Børn og Familie

Børn og Familie

Børn og Familie
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 13 14
E:    born.familie[mail]rksk.dk