Integrationsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til integrationsydelse.

Hvis du har opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller Grønland i sammenlagt mindst syv år inden for de seneste otte år, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv. 

Har du haft ophold i Danmark i kortere tid, kan du få integrationsydelse.
Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage integrationsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

  • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv. 
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre. 
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv..

Du kan læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, under siderne om kontanthjælp.

Kontaktoplysninger
Social og integration
Social og integration
Finderupsvej 9
6900 Skjern