Frivillige på flygtningeområdet

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi et godt og tæt samarbejde med de frivillige organisationer. For at samarbejdet skal fungere godt, er det vigtigt at være klar over, hvilke spilleregler der er for samarbejdet.
Når vi benytter de frivillige i høj grad betyder det ikke, at ansvaret for myndighedernes lovbundne opgaver kan flyttes fra professionelle til frivillige. Tværtimod er det afgørende at fastholde alle lovbestemte opgaver hos professionelt personale der er ansat til det.
Men de frivillige har mulighed for at understøtte det professionelle arbejde omkring integrationsindsatsen, indenfor de rammer som de forskellige frivillige organisationer ønsker det og i samarbejde med de ansatte i kommunen, det kan f.eks. være tilbud til flygtninge i deres fritid.

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontaktoplysninger
Social og integration
Social og integration
Finderupsvej 9
6900 Skjern