Stress-coaching

Langtidsrask møder ofte medarbejdere, som har eller viser tegn på stress.
Vi opfordrer som udgangspunkt til at opsøge egen læge med henblik på en lægefaglig vurdering, der skal sikre den rette hjælp og graden af stress.
Langtidsrask har derudover et samarbejde med en certificeret coach, vi kan henvise til, når det vurderes at være tale om begyndende og/eller milde stress symptomer.
Før henvisningen kan ske, skal medarbejderen give samtykke til, at Langtidsrask må informere lederen om henvisningen, da udgiften til de max 5 coachsamtaler deles mellem Langtidsrask og arbejdspladsen.
Der orienteres ikke til arbejdsgiver om indholdet af henvisningen. Dette er det eneste tidspunkt, hvor arbejdsgiver har en udgift i forbindelse med samarbejdet. 

Video om stress-coaching

Kontaktoplysninger