Skilte langs vej

Der er mange skilte, som henvender sig til trafikanter, og som er opstillet tæt ved veje. Du kan her læse om nogle af de muligheder og begrænsninger, der er for at opsætte skilte i forhold til trafik. 

Kommunens udgangspunkt er altid at ”Skilte i forhold til trafik” ikke må være til ulempe eller til fare for trafikken. De fleste skilte kræver derfor tilladelse.

Bemærk - at skilte der ønskes opsat i By- og sommerhusområder kan være beskrevet under ”Skilte i by- og sommerhusområder” mens skilte, der ønskes opsat udenfor by- og sommerhusområder kan være beskrevet under ”Skilte og reklamer i det åbne land”.

Alt afhængig af hvilken type skiltning du ønsker at opsætte i forhold til trafik, kan du læse mere nedenfor. 

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing