Skilte og reklamer

Hvornår skal du søge om tilladelse til skiltning?

Regler for opsætning af skilte, flag og plakater er i mange tilfælde kompleks. Der gælder en række forskellige regler, og ofte inddrages flere afdelinger i kommunen samt Vejdirektoratet og Politiet.

Det overordnede formål er at begrænse skiltningen i Danmark til et lavt niveau. Kommunens mål er desuden, at undgå skæmmende og forvirrende skiltning, så der tages hensyn til trafiksikkerheden, en bygnings udtryk eller et områdes helhedsindtryk.

Kommunen har derfor nedskrevet nogle retningslinjer, så skilte via deres størrelse, materialer og placering tilpasses omgivelserne.

Bemærk at både opsætningen af nye skilte og udskiftning af eksisterende skilte skal ske med udgangspunkt i den nuværende lovgivning og kommunens retningslinjer – uanset hvad der tidligere er givet tilladelse til.

Bemærk også at kommunen i nogle tilfælde har mulighed for at fjerne et ulovligt skilt for ejers regning. 

Ringkøbing-Skjern kommunens retningslinjer er inddelt i 3 grupper:

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing