Behandlingsmæssig fripladstilskud i dagtilbud

Efter individuel vurdering kan forældre til børn og unge med et betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau, som modtager behandling i et dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordning bevilges behandlingsmæssigt fripladstilskud. Der skal ikke ansøges om tilskuddet, som bevilges automatisk, når kommunen gennem samarbejde med dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordninger samt PPR bliver opmærksomme på et barn i målgruppen.

Dagtilbudsloven: § 43, stk. 1, nr. 3, om behandlingsmæssigt fripladstilskud i dagtilbud og § 63, nr. 3, om behandlingsmæssigt fripladstilskud i fritidshjem og skolefritidsordning/SFO. 

Serviceloven: § 32, om særlige dagtilbud og § 36, om særlige klubtilbud.

Folkeskoleloven: § 50, stk. 2, om fripladstilskud til børn, der er optaget i en skolefritidsordning (SFO), hvor behandlingsmæssige forhold gør sig gældende. 

Lov om kommunale internationale grundskoler: § 9, stk. 2, om fripladstilskud til børn, der er optaget i en skolefritidsordning (SFO), hvor behandlingsmæssige forhold gør sig gældende.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Therese Winther Nørremark Laursen
Therese Winther Nørremark Laursen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk