Børnehaver

En børnehave er et dagtilbud, der modtager børn fra 2 år plus 10 måneder og frem til skolestart.

I en børnehave er der ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Hverdagen i en børnehave giver dit barn mange oplevelser og aktiviteter. Barnets udvikling, trivsel, leg og læring styrkes.

Dit barn får mulighed for at udvikle sit selvværd gennem trygge og udfordrende rammer, som gør det parat til at håndtere fremtidens udfordringer i skolen.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Lone Skuldbøl
Lone Skuldbøl
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Diana Winterskov
Diana Winterskov
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk