Den Kommunale Dagpleje

Dagplejen er et kommunalt tilbud, hvor godkendte dagplejere i eget hjem tilbyder pasning af børn i alderen 0 til 2 år plus 10 måneder. Som hovedregel passer hver dagplejer 4 fultidsbørn og står til rådighed som gæstedagplejer for et 5. barn. Der er ansat cirka 125 dagplejere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den første i den måned barnet fylder 2 år plus 10 måneder overflyttes barnet til børnehave. Indskrivning til børnehave skal ske på Digital Pladsanvisning. Det er dagplejens målsætning i samarbejde med forældrene at give børnene en tryg og harmonisk opvækst, hvor det enkelte barns trives, læres, udvikles og dannes.

Der er ansat fem dagplejepædagoger i Ringkøbing-Skjern Kommune. To af dagplejepædagogerne er tilsynsførende. Tilsynet er en myndighedsopgave, hvor kommunen er forpligtet på at føre tilsyn hos dagplejerne for at sikre, at dagtilbudsloven efterleves.

De øvrige tre dagplejepædagoger yder den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen til både forældre og dagplejere. Desuden koordineres og understøttes et fagligt fællesskab mellem dagplejerne i legestuerne.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0 til 18 år. Der skal være en rød tråd i det liv, børnene oplever i kommunens dagpleje, dagtilbud og skoler. Derfor skal der i dagplejen arbejdes ud fra et fælles kommunalt børnesyn på børn og læring, hvor udviklingen af stimulerende og støttende læringsmiljøer prioriteres højt.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk