Den Kommunale Dagpleje

Dagplejen er et kommunalt tilbud, hvor vi hos godkendte dagplejere i eget hjem tilbyder pasning af børn i alderen 0 til 2 år plus 10 måneder. Som hovedregel passer hver dagplejer 4 fultidsbørn. Cirka 150 dagplejere er ansat rundt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hver dagplejer passer i sit eget hjem, 4 børn, og står til rådighed som gæstedagplejer for et 5. barn.

Den første i den måned barnet fylder 2 år plus 10 måneder overflyttes barnet til børnehave. Opskrivning til børnehave skal ske på Digital Pladsanvisning. Det er dagplejens målsætning i samarbejde med forældrene at give børnene en tryg og harmonisk opvækst, hvor det enkelte barns behov tilgodeses. Kommunes dagplejepædagoger fører tilsyn både i dagplejehjemmene og i legestuegrupperne. Det er også dagplejepædagogen, der yder den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen til både forældre og dagplejere samt koordinerer og understøtte et fagligt fællesskab mellem dagplejerne.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0 til 18 år. Der skal være en rød tråd i det liv, de oplever i kommunens dagpleje, institutioner og skoler, og derfor skal vi arbejde ud fra et fælles syn på børn og læring, og vi prioriterer udviklingen af stimulerende og støttende læringsmiljøer højt.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk