Den Kommunale Dagpleje

Dagplejen er et kommunalt tilbud, hvor vi hos godkendte dagplejere i eget hjem tilbyder pasning af børn i alderen 0 til 2 år plus 10 måneder. Som hovedregel passer hver dagplejer 4 fultidsbørn. Cirka 150 dagplejere er ansat rundt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hver dagplejer passer i sit eget hjem, 4 børn, og står til rådighed som gæstedagplejer for et 5. barn.

Den første i den måned barnet fylder 2 år plus 10 måneder overflyttes barnet til børnehave. Det er dagplejens målsætning i samarbejde med forældrene at give børnene en tryg og harmonisk opvækst, hvor det enkelte barns behov tilgodeses. Kommunes dagplejepædagoger fører tilsyn både i dagplejehjemmene og i legestuegrupperne. Det er også dagplejepædagogen, der yder den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen til både forældre og dagplejere samt koordinerer og understøtte et fagligt fællesskab mellem dagplejerne.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0 til 18 år. Der skal være en rød tråd i det liv, de oplever i kommunens dagpleje, institutioner og skoler, og derfor skal vi arbejde ud fra et fælles syn på børn og læring, og vi prioriterer udviklingen af stimulerende og støttende læringsmiljøer højt.

Pladsanviser Lone Skuldbøl, telefon 99 74 14 49, lone.skuldbol[mail]rksk.dk

Pladsanviser Camilla Johannessen, telefon 99 74 12 25, camilla.johannessen[mail]rksk.dk

Sekretær Malene Refstrup Andersen, telefon 99 74 12 69, malene.refstrup.andersen[mail]rksk.dk

Sekretær Marianne Selbach, telefon 99 74 11 76, marianne.selbach[mail]rksk.dk

Dagplejepædagogerne har tilsyn med dagplejerne i hele kommunen, men har delt områderne op mellem sig. 

Dagplejepædagogerne er knyttet til fire institutioner i kommunen.

Fredensgades Børnehave, Skjern
Dagplejepædagog Ditte Marie Ullits
Telefon 99 74 10 83
Mail ditte.marie.ullits[mail]rksk.dk

Område: Skjern.

Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk
Dagplejepædagog Hanna Schibsbye
Telefon 99 74 12 40
Mail hanna.schibsbye[mail]rksk.dk

Dagplejepædagog Else Esmarch
Telefon 99 74 11 02
Mail else.esmarch[mail]rksk.dk

Områderne: Videbæk, Spjald, Grønbjerg, Troldhede, Borris og Vorgod-Barde.

Alkjær Børneunivers, Ringkøbing
Dagplejepædagog Anna Marie Tranekær Jeppesen
Telefon 99 74 13 70
Mail rie.tranekaer[mail]rksk.dk

Områderne: Tim og Alkjær-området.

Vasegården, Ringkøbing
​Dagplejepædagog Jonna Schou
Telefon 99 74 14 45
Mail jonna.schou[mail]rksk.dk

Områderne: Ringkøbing, Hvide Sande, Stadil-Vedersø, Velling, Lem og Højmark.

Børnehaven Solstrålen, Tarm
Dagplejepædagog Mona H. Sørensen
Telefon 99 74 11 72
Mail mona.h.sorensen[mail]rksk.dk

Områderne: Tarm, Faster, Astrup, Lønborg, Rk. Mølle og Foersum.

Du kan vælge mellem to pladstyper i den kommunale dagpleje:

Fultidsplads: 48 timer ugentlig

Deltidsplads: 32 timer ugentlig - der er få pladser til rådighed i områderne Ringkøbing, Skjern og Tarm.

For deltidsdagplejere er åbningstiden mandag til torsdag klokken 7.30 til 14.45 og fredag klokken 7.30 til 14.30. Alle deltidsbørn kan maksimalt have 32 timer ugentlig i dagplejen.

Hvis dit barn har en deltidsplads og får behov for en fultidsplads, skal du skifte dagplejer. Det samme gælder for børn der har fuldtidsplads, og får behov for en deltidsplads.

Åbningstiden er for de fleste af vore fultidsdagplejere er fra klokken 6.30 til 16.30 mandag til torsdag og klokken 6.30 til 14.30 om fredagen. Dog højst 48 timer ugentlig. Tiden skal ligge indenfor dagplejerens åbningstid.

Hos deltidsdagplejere er åbningstiden:
Mandag - torsdag 7.30 - 14.45
Fredag 7.30 - 14.30

Du kan tilrettelægge 32 timer indenfor dette tidsrum.

Der bliver inden start i dagpleje afholdt et kontaktmøde hos dagplejeren mellem forældre, dagplejer og dagplejepædagog.

Her har du/I mulighed for at stille spørgsmål til dagplejeren og dagplejepædagogen. Vi vil gerne høre lidt om netop dit/jeres barn, for derved at tilbyde en god og tryg start i dagplejen. På mødet aftales det desuden, hvad I skal medbringe i dagplejen.

Dagplejerens vigtigste opgave er at tilgodese børnenes fysiske og psykiske udviklingsmæssige behov.

Børn skal sikres

 • sund og varieret kost
 • passende søvn
 • rigeligt med frisk luft
 • mulighed for leg og beskæftigelse i forhold til deres udvikling
 • tilhørsforhold til andre børn i gruppen og til dagplejerens familie
 • mulighed for samvær med børn i større grupper, f.eks. tilbud om legestue og samvær med andre dagplejere
 • tryghed

Børnene deltager i hjemmets daglige aktiviteter, såsom bordækning, oprydning, opvask, madlavning, vask, feje gulv og lignende - alt hvad der er naturligt i dagligdagen såvel ude som inde.

Du/I finder takster for en dagplejeplads her.

Der er mulighed for at søge økonomisk friplads, afhængig af den samlede husstandsindkomst.
Ansøgning kan hentes på www.rksk.dk/digitalpladsanvisning eller ved henvendelse til Borgerservice.

Dagplejepladserne tilbydes per den 1. eller den 16. i måneden.

Forældrebetaling opkræves månedsvis forud i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.

Hvis du/I vælger selv at sørge for pasning af dit/jeres barn mens din/jeres dagplejer har fravær, vil du/I automatisk få godtgjort betalingen for de pågældende dage. Beløbet vil blive modregnet i forældrebetalingen så hurtigt som muligt.

Der ydes ikke reduktion i juli måned, dage mellem jul og nytår, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt de tre dage før påske.

Der ydes søskendetilskud ved to eller flere søskende i kommunale eller private pasningsordninger. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 procent for øvrige pladser.

Udmeldelse af dagplejen skal ske via digital pladsanvisning med 2 måneders varsel til den 1. eller den 16. i måneden.

Barnevogn med godkendt sele samt fluenet og regnslag til barnevognen.

Skiftetøj og bleer. Aftal med dagplejeren hvilke ting der er praktiske af have med, for det er forskelligt i de enkelte dagplejehjem, hvad dagplejeren har brug for.

Forældrebestyrelsen i den enhed/helhed din dagplejer er tilknyttet har kompetence til at beslutte, en eventuel kostpolitik for børnene. Børnene får kost i den tid, de opholder sig i dagplejehjemmet, dog skal mælkeblanding og anden specialkost medbringes af forældrene.

Måltiderne er en hyggestund, hvor så mange af børnene som muligt spiser sammen. Alt efter alder, er børnene selv med til forberedelsen af måltiderne.

Som hovedregel forventes det, at børnene har spist morgenmad hjemmefra. Hvis børnene skal have morgenmad hos dagplejeren, skal de være mødt inden klokken 7.30.

Rygning
I Den Kommunale Dagpleje er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet, når der passes børn. Lokaler der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum skal være røgfrie hele døgnet.

Alkohol
Hver enkel dagplejer er underlagt den alkoholpolitik der er i den enhed/helhed de er tilknyttet.

Vi har dagplejere ansat, som har hund eller kat. Hvis man som dagplejer har hund, skal der være mulighed for at lukke hunden ud i en hundegård, eller andet lokale, der ikke anvendes til børnene.

OBS! Hunde/katte må aldrig være alene sammen med dagplejebørnene. Der skal altid være en voksen til stede.

Er der børn, der ikke kan tåle hun eller kat, og det kan dokumenteres ved lægelig henvisning, vil vi gøre, hvad vi kan for at anvise en plads ud fra de behov.

Giver husdyrene anledning til problemer i hverdagen, er det vigtigt at kontakte dagplejepædagogen eller institutionslederen.

På gå-ben
Når dagplejere færdes i trafikken med børn, skal følgende overholdes:

 • børn og voksne går på fortovet hvis muligt,
 • børnene går så vidt muligt ved indersiden af barnevognen,
 • fodgængerovergangen bruges, når det er muligt,
 • de store børn går selv i stedet for at sidde i vognen,
 • derudover kan der være særlige gældende retningslinjer i den institution din dagplejer er tilknyttet.

I bil
Når dagplejere skal køre i bil med børnene skal følgende overholdes:

 • forældrene skal give skriftlig tilladelse,
 • befordring er undtagelsesvis og med et pædagogisk formål,
 • børnene skal være forsvarligt placeret i bilen efter færdselslovens regler og efter bilens instruktionsbog,
 • offentlig befordringsmiddel anvendes efter aftale med dagplejepædagogen.

Det er dagplejeren og en stedfortræder, der godkendes som fører af bilen. Stedfortræderen kan være dagplejepædagogen, lederen eller gæstedagplejeren.

Den enkelte dagplejer har et meget tæt samarbejde med de forældre, der dagligt kommer i hjemmet. Det er vigtigt, at både forældre og dagplejer føler sig godt tilpas og derved samarbejder omkring barnet. Forældrene kan trygt henvende sig til "deres" dagplejer eller dagplejepædagog om spørgsmål og problemer. Dagplejeren og dagplejepædagogen vil altid være behjælpelig, således at barnet får så tryg og harmonisk hverdag som muligt.

Ønsker forældrene en samtale med institutionslederen er det også muligt.

Dagplejeren modtager kun raske børn. Det er vigtigt at se på barnets almene tilstand. Et barn kan godt være for dårligt til at komme i dagpleje, uden at barnet har feber.

Bliver barnet syg i løbet af dagen, vil dagplejeren kontakte forældrene, så barnet kan blive hentet.

Det er vigtigt, at dagplejeren og gæstedagplejeren altid har et telefonnummer til forældrene.

Hvis barnet skal have medicin, kan dagplejeren i særlige tilfælde påtage sig at give det. Medicinen skal være lægeordineret, og der skal være skriftlig angivelse af, hvor meget medicin barnet skal have. Aftaler om medicin kan kun laves med dagplejepædagogen. Barnet må komme i dagplejen, når det kan følge de daglige rutiner samme med de andre børn.

Når dagplejeren er fraværende ved sygdom, ferie, afspadsering eller kursus, får børnene tilbudt en gæsteplads hos en anden dagplejer inden for skoledistriktet, hvis du/I ønsker det.

SMS
Du/I får en SMS når dagplejeren har fravær med besked om, hvilken gæstedagplejeplads, vi kan tilbyde dit/jeres barn.

Du skal besvare SMS'en med præcis den kode, der er angivet for at give morgenvagten besked om, hvorvidt du/I ønsker at benytte gæstedagplejeren eller ej.

Når din/jeres dagplejer igen er parat til at modtage dit/jeres barn, vil du/I få besked på SMS.

Hvis du vil være sikker på at få besked om din/jeres dagplejers fravær og tilbud om gæstepleje, er det vigtigt, at vi har dit/jeres aktuelle mobiltelefonnumre.

Du kan indberette mobiltelefonnumre i Digital Pladsanvisning på Ringkøbing-Skjern Kommunens hjemmeside www.rksk.dk/digitalpladsanvisning.

Morgenvagten
Hvis du har brug for at tale med morgenvagten, kan de træffes på telefonnummer
9974 1330.
Mandag - torsdag mellem klokken 6.00 - 7.00 og 12.00 - 13.00.
Fredag mellem klokken 8.00 - 8.30.
 

Ringkøbing-Skjern Kommune tegner ikke børneulykkesforsikring, derfor skal forældrene selv tegne en ulykkesforsikring for deres barn.

Hvis et barn er så uheldig at forvolde skade på et andet barn, er det barnets familieforsikring, der skal dække omkostningerne.

Tavshedspligt
Dagplejeren har tavshedspligt. Ved tavshedspligt forstås, at dagplejeren ikke må udtale sig til sin familie, venner, andre forældre og dagplejere om det kendskab man får til børnene og deres familier.

Overholdes tavshedspligten ikke, kan det være afskedigelsesgrund for en dagplejer. Tavshedspligten ophører ikke ved dagplejerens fratræden.

Underretningspligt
Dagplejeren har underretningspligt, som betyder, at der er pligt til at underrette, hvis der er kendskab til, at et barn fra forældre eller andre opdragere

 • udsættes for vanrøgt,
 • udsættes for nedværdigende behandling,
 • lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 15 daginstitutioner, som har tilknyttet dagplejere.

På daginstitutionernes hjemmeside kan du under fanen "Dagpleje" læse mere om dagplejerene.

Alkjærhaven, Søibergsvej 11, 6950 Ringkøbing

Borris Børnehus, Agervej 4, Borris, 6900 Skjern

Bækkehøj Børneunivers, Bækgårdsvej 33, 6900 Skjern

Børnehaven Blomstergården, Nørlundvej 7, Vorgod-Barde, 6920 Videbæk

Børnehaven Gl. Kongevej, Gl. Kongevej 53A, 6920 Videbæk

Fredensgades Børnehave, Fredensgade 34, 6900 Skjern

Fresiahaven, Fresiavej 4, 6980 Tim

Højmark Børnehus, Adelvej 43, Højmark, 6940 Lem

Klittens Børnehus, Parallelvej 301, 6960 Hvide Sande

Lærkereden, Lærkevænget 1, Rk. Mølle, 6900 Skjern

Mariehønen, Faster, Birkevænget 31, Astrup, 6900 Skjern

Solstrålen, Tarm, Lønhøjvej 38, 6880 Tarm

Troldehuset, Lem, Kirkegade 46, 6940 Lem

Troldhede Børnehus, Dalgasgade 50, Troldhede, 6920 Videbæk

Vasegården, Vasevej 31, 6950 Ringkøbing

Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 13 31
E:    dagtilbud.undervisning[mail]rksk.dk