Den Kommunale Dagpleje

Digital Pladsanvisning - selvbetjening
Skriv dit barn op til pasning
Udmeld dit barn fra pasningsordning
Søg om friplads - tilskud til pasning
Svar på tilbud fra Pladsanvisning
Søg om tilskud til privat børnepasning

Dagplejen er et kommunalt tilbud, hvor godkendte dagplejere i eget hjem tilbyder pasning af børn i alderen 0 til 2 år plus 10 måneder. Som hovedregel passer hver dagplejer 4 fultidsbørn og står til rådighed som gæstedagplejer for et 5. barn. Der er ansat cirka 125 dagplejere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den første i den måned barnet fylder 2 år plus 10 måneder overflyttes barnet til børnehave. Indskrivning til børnehave skal ske på Digital Pladsanvisning. Det er dagplejens målsætning i samarbejde med forældrene at give børnene en tryg og harmonisk opvækst, hvor det enkelte barns trives, læres, udvikles og dannes.

Der er ansat fem dagplejepædagoger i Ringkøbing-Skjern Kommune, som fører tilsyn i den kommunale dagpleje. Tilsynet er en myndighedsopgave, hvor kommunen er forpligtet på at føre tilsyn hos dagplejerne for at sikre, at dagtilbudsloven efterleves.

Udover tilsynet i dagplejen yder dagplejepædagogerne den nødvendige støtte og vejledning i hverdagen til dagplejere. Desuden understøttes et fagligt fællesskab mellem dagplejerne i legestuerne

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0 til 18 år. Der skal være en rød tråd i det liv, børnene oplever i kommunens dagpleje, dagtilbud og skoler. Derfor skal der i dagplejen arbejdes ud fra et fælles kommunalt børnesyn på børn og læring, hvor udviklingen af stimulerende og støttende læringsmiljøer prioriteres højt.

Tilsyn og retningslinjer for legepladser i dagplejen og privat pasningsordning

Kommunal tilsynsrapport hele dagplejen

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk