Forskel mellem optagelse i dagtilbud og i en privat pasningsordning

Ifølge dagtilbudsloven, skal kommunen orientere om, at private pasningsordninger ikke er sidestillet med et dagtilbud.

En privat pasningsordning er ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44.

  • Der er ikke krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8 og 9.
  • Sprogvurderingen af et barn i 3-års-alderen eller 2-års-alderen sker ikke i den private pasningsordning men foretages af kommunalbestyrelsen, jf. § 11, stk. 2 og 4.
  • Der er ikke krav om formaliseret forældreindflydelse, jf. dagtilbudslovens §§ 14-16.
  • Der er ikke krav om, at der skal tilbydes pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
  • Der er ikke krav om, at der skal tilbydes alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
  • Der gives ikke fripladstilskud til privat pasning.

Desuden kan et barn ikke opsiges fra dagtilbud, dette gælder ikke for private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens § 29.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk