Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, der har et dokumenteret arbejdsbetinget arbejdsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes åbningstider.

Tilbuddet betyder, at et barn kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager tilskud til fleksibel pasning.

Kombinationstilbuddet er et tilbud til forældre med børn i alderen 26 uger til børnehaveklassestart.

Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud.

Den fleksible del af kombinationstilbuddet skal minimum udgøre 10 timer om ugen.

Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og i den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk