Godkendelseskriterier for private dagtilbud for børn i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kriterierne er godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune den 15. januar 2019.

Efter § 20 i dagtilbudsloven godkender kommunalbestyrelsen privatinstitutioner, som opfylder lovgivningen og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet, at privatinstitution også kan være et tilbud til børn i skolealderen, jf. dagtilbudslovens § 52 stk. 5.

For privatinstitutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune er der fastsat følgende godkendelseskriterier:

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Jens Ole Koch
Jens Ole Koch
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Lone Skuldbøl
Lone Skuldbøl
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk