Familiecentret Ringkøbing-Skjern

Familiecentret er et visiteret tilbud til alle familier i Ringkøbing-Skjern Kommunen med børn og unge i alderen 0-18 år.

Familiecentret yder dagbehandling til familier med børn og unge op til 18 år, som har et særligt behov for hjælp, støtte og behandling. Et forløb i et af Familiecentrets tilbud kan variere i tid og intensitet og vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i den konkrete families behov for hjælp og støtte.

Det er alene medarbejdere i Familierådgivningen der kan visitere til Familiecentrets tilbud.

Se hvordan her: Muligheder for støtte til børn og unge med særlige behov

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige teams i Familiecenteret.

Tilbudskataloget - Hjælp til selvhjælp

Kontaktoplysninger
Familiecentret Ringkøbing-Skjern

Børn og Familie

Familiecentret Ringkøbing-Skjern
Blomstervænget 50
6950 Ringkøbing