Familierådslagning

Familierådslagning er kort fortalt et stort ”familiemøde”, som handler om at lave en plan for, hvad der skal ske omkring barnet/den unge, som der er en bekymring for.
 
Familierådslagningen samler alle de familiemedlemmer og personer i familiens netværk, som har en betydning for barnet/den unge – og som dermed bedst kan hjælpe med at finde den rigtige løsning. Det er altså familien selv og dennes netværk, som laver planen for, hvad der skal ske omkring barnet/den unge.
 
Familierådslagning er et gratis tilbud og vi hjælper med at planlægge dagen og invitere dem, som forældrene og barnet/den unge ønsker. Det er en såkaldt ”Sam-ordner”, som arrangerer dagen og fungerer som ”vært” ved Familierådslagningen. Sam-ordneren fungerer ikke som en sagsbehandler eller socialrådgiver og har dermed ikke nogle beføjelser ifht. familiens sag.
 
Du kan i denne video blive klogere på, hvad Familierådslagning er

Kontaktoplysninger