Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Udvalgte selvbetjeningsløsninger i relation til familieydelser
Få overblik over dine familieydelser
Ansøg om fastsættelse af børnebidrag hos Familieretshuset
Ansøg om konfirmations- /beklædningsbidrag hos Familieretshuset
Ansøg om uddannelsesbidrag hos Familieretshuset
Søg børnetilskud - vælg hvilken type på næste side
Søg om udbetaling og opkrævning af børnebidrag hos Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark der udbetaler og har ansvaret for familieydelser. 
Husk, at give Udbetaling Danmark besked om ændringer digitalt på borger.dk

Nederst i emnelisten ses andre ydelser, der måske også er interessante for dig.

Økonomisk friplads - tilskud til børnepasning

Boligstøtte

Lån til boligindskud i lejebolig

Kontaktoplysninger
Udbetaling Danmark

Kontakt om familieydelser og boligstøtte

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Kontakt om økonomisk friplads og lån til boligindskud - Borgerservice Skjern

Husk tidsbestilling online eller på tlf. 70 20 00 00!

Kontakt om økonomisk friplads og lån til boligindskud - Borgerservice Skjern
Finderupsvej 9
6900 Skjern

Dagtilbud og undervisning

Kontakt om tilskud til pasning af egne børn

Dagtilbud og undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk