Hvis du som forælder selv vil sprogstimulere dit barn

Hvis du som forælder selv ønsker at varetage sprogstimulering af dit barn, skal du skriftligt meddele dette til kommunen forud for, at sprogstimuleringen påbegyndes.

Meddelelsen skal minimum indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i sprogstimuleringen, hvor sprogstimuleringen skal foregå, og hvem der skal varetage sprogstimuleringen af barnet.

Personen, der varetager sprogstimuleringen, skal opfylde bestemte krav, som indebærer, at vedkommende har erhvervet sig særlige kvalifikationer til at varetage sprogstimuleringen. For eksempel er uddannet professionsbachelor som pædagog eller som pædagogisk personale har en Pædagogisk Grunduddannelse. I forhold til at varetage sprogstimulering af tosprogede børn, hvor dansk bliver barnets andetsprog, er kravet, at personen, der varetager sprogstimuleringen, har erhvervet sig faglig viden om andetsprogstilegnelse og tosprogede børns sprogudvikling.

Kommunen skal føre tilsyn med den sprogstimulering, som du som forælder selv varetager. Kommunen skal gennem sit tilsyn vurdere, om sprogstimuleringen står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.

Hvis en sprogvurdering af et barn med et andet modersmål end dansk viser, at barnet har behov for sprogstimulering i forhold til sin dansksproglige udvikling, skal sprogstimuleringen overvejende indeholde dansksprogede sprogunderstøttende aktiviteter.

Såfremt du som forælder selv ønsker at stå for sprogstimuleringen, men ikke har de fornødne kvalifikationer hertil, kan du engagere en person til at stå for opgaven og selv afholde eventuelle udgifter hertil.

Formular til sprogstimulering af eget barn

Nedenstående formular skal udfyldes, hvorefter du skal indsende dokumentation på kvalifikationer erhvervet af den person, der varetager sprogstimuleringen.

Dokumentationen sendes sikkert via linket; "Send sikker mail - borger". Når du er logget ind, skal du i emnefeltet skrive "Att. Lisbeth Kjeldsen".

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Sprogkonsulent Lisbeth Kjeldsen
Sprogkonsulent Lisbeth Kjeldsen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk