Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune

Godkendt i Børne- og Familieudvalget den 19. januar 2022 – gældende fra den 1. april 2022.

Styrelsesvedtægten udgør rammen for drift af kommunale dagtilbud. I styrelsesvedtægten fastsættes bestemmelser for dagtilbuddenes styring og organisering.

Styrelsesvedtægten gælder for Ringkøbing-Skjern Kommunes dagpleje og de kommunale dagtilbud.

Styrelsesvedtægten sikrer forældreindflydelse på dagtilbuddene gennem etablering af forældrebestyrelser ved alle kommunale dagtilbud, som er fastsat i dagtilbudsloven.

Formålet med forældrebestyrelserne er, at forældrene i et positivt og konstruktivt samarbejde med personalet sikres indflydelse på de overordnede principper for dagtilbuddenes virksomhed.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk