Råd og samvirker på Frivillighedsområdet

Her kan du læse om de råd, nævn og udvalg, samvirker og lignende, som er etableret blandt de frivillige foreninger til at råde og vejlede kommunen.

Frivilligrådets

fokusområde er det frivillige sociale arbejde, som rådet rådgiver om og samtidig virker som bindeled og dialogforum mellem aktører og kommunen. Læs mere om Frivilligrådet her

Landdistriktsrådets

opgaver er blandt andet at fremme udviklingen og synliggøre kvaliteterne i landdistrikterne, samt at formidle støtte til udviklingsprojekter og være bindeled til politikere og embedsmænd. Læs mere om Landdistriktsrådet her.

Foreningssamvirket og Aftenskolesamvirket

skal dels sikre brugernes interesse i forhold til Folkeoplysningsloven samt fremme dialogen med det politiske niveau om udvikling af henholdsvis fritidslivet og aftensskoleområdet. Læs mere om Aftenskolesamvirke og Foreningssamvirket her. 

Kulturelt Samråd

er en selvstændig forening, men samtidig en organisation, der samlet repræsenterer kulturelle foreninger i kommunen. Samrådets mål er at skabe mulighed for spændende og alsidige kulturtilbud jævnt fordelt over hele kommunen. Læs om kulturelt Samråd her.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er for alle kommunens unge i alderen 13-25 år. Rådets formål er at fremme de unges ønsker og meninger samt at forbedre dialogen mellem kommunalpolitikere og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune, således de unge bliver hørt og inddraget i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører unge. Ungdomsrådet arrangerer desuden faglige og sociale og kulturelle aktiviteter. Læs mere om Ungdomsrådet her.

Byfora

Byfora er en sammenslutning af udviklingsforeningerne for Ringkøbing, Tarm, Skjern, Videbæk og Hvide Sande, hvor ca. halvdelen af kommunens befolkning er bosat. Byfora arbejder for at fremme dialog og samarbejde internt i centerbyerne og mellem centerbyerne og for at gennemføre konkrete projekter, som styrker centerbyerne sammen. Du kan læse mere om byfora ved at klikke på bynavnene herover.

Se også Byfora for centerbyerne.

FrivilligVests Bestyrelse 

FrivilligVest's formål er at styrke og udvikle forenings-, ildsjæle- og frivillighedskultur både lokalt og nationalt. Foreningen skal indgå i et samarbejde mellem foreninger, borgere og den offentlige sektor. I samarbejdet ses foreninger og borgere som partnere og ressourcer til at skabe ny og forbedret velfærd samt et styrket fællesskab. Læs mere om FrivilligVests bestyrelse her.

Kontaktoplysninger
Ringkøbing-Skjern Kommune

Find kontaktoplysninger under Åbningstider og telefonnumre

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing