Råd og samvirker på Frivillighedsområdet

Her kan du læse om de råd, nævn og udvalg, samvirker og lignende, som er etableret blandt de frivillige foreninger til at råde og vejlede kommunen.

Frivillighedsrådets
fokusområde er det frivillige sociale arbejde, som rådet rådgiver om og samtidig virker som bindeled og dialogforum mellem aktører og kommunen. Læs mere om Frivilligrådet her

Landdistriktsrådets
opgaver er blandt andet at fremme udviklingen og synliggøre kvaliteterne i landdistrikterne, samt at formidle støtte til udviklingsprojekter og være bindeled til politikere og embedsmænd. Læs mere om Landdistriktsrådet her.

Foreningssamvirket og Aftenskolesamvirket
skal dels sikre brugernes interesse i forhold til Folkeoplysningsloven samt fremme dialogen med det politiske niveau om udvikling af henholdsvis fritidslivet og aftensskoleområdet. Læs mere om Aftenskolesamvirke og Foreningssamvirket her. 

Kulturelt Samråd
er en selvstændig forening, men samtidig en organisation, der samlet repræsenterer kulturelle foreninger i kommunen. Samrådets mål er at skabe mulighed for spændende og alsidige kulturtilbud jævnt fordelt over hele kommunen. Læs om kulturelt Samråd her.

 

Kontaktoplysninger
Ringkøbing-Skjern Kommune

Find kontaktoplysninger under Åbningstider og telefonnumre

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing