Spilleregler for samarbejde mellem frivillige og Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune

En arbejdsgruppe på tværs af Sundhed og Omsorg og frivillige aktører har udarbejdet et notat, der beskriver centrale aspekter ved samarbejdet mellem Sundhed og omsorg og frivillige kræfter. Notatet har været i høring hos ledelse og FagMED i Sundhed og Omsorg og Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Spillereglerne er udformet så de giver vejledninger til det konkrete samarbejde mellem parterne og inspiration til hvordan der sikres et godt samarbejde.

Formålet har været at afklare de spilleregler der skal gælde for samarbejdet mellem de to parter, samt give inspiration til frivillige, medarbejdere og ledere om, hvordan et godt samarbejde opbygges og vedligeholdes.

Kontaktoplysninger
Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing