Borgerstyret Personlig Assistance 

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

En BPA-ordning efter Servicelovens § 95 eller 96 kan gives til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kontaktoplysninger
Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri
Brogårdsvej 2
6950 Ringkøbing