Friluftsliv

Der er masser af muligheder for frisk luft og naturoplevelser i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I listen herunder, kan du vælge den type friluftsliv, du er interesseret i.

Mange af emnerne indeholder en web-app, som du kan klikke på, og se hvor hvad er placeret, hvad der gælder for hvilket sted osv. 

Rigtig god fornøjelse!

Rundt om Ringkøbing Fjord - Natur og cykelturisme i verdensklasse.

Prøv WebApp'en ved at klikke på billedet nedenunder.

Klik-her billede til cykelruten Fjorden Rundt


En cykeltur rundt omkring Ringkøbing Fjord er en helt fantastisk oplevelse. Turen er ideel for alle og er en fantastisk oplevelse for naturelskere og cykelentusiaster, for familier med børn eller motionister – ja alle kan nyde den afvekslende natur.

Ringkøbing-Skjern kommune har derfor gennem de seneste år sat meget fokus på infrastrukturen og cykeloplevelsen på ruten fjorden rundt, og kommunen arbejder målrettet mod at blive den cyklende turistkommune og øge cykelturismen i Vestjylland.

Kommunen har allerede anlagt nye stistrækninger på turen omkring fjorden med bl.a. en natursti fra Bork Havn og til Skjern å og en helt ny asfaltsti mellem Stauning og Velling. I efteråret 2015 vil stinettet blive udbygget med sti over Baggers Dæmning i nordenden af fjorden. Der bliver tilsvarende arbejdet på en sti langs Sdr. Klitvej.

Arbejdet med nye stier kombineres med, at der arbejdes for både at udbygge og samle de digitale og trykte informationsplatforme og udbygge skilteinformationerne, således at disse kan tilgås både inden cykelturen og under rejsen – ude på turen og i naturen.

Vi håber at I får en god oplevelse på turen omkring Ringkøbing Fjord, og hvis der er spørgsmål eller oplysninger omkring turen, er I meget velkomne til at kontakte kommunen.

I kommunen er der rig mulighed for at udfolde sig indenfor lystfiskeri.

 

Fiskemuligheder i kommunen
Kommunen byder på nogle af de absolut bedste fiskevande i Danmark.

Åerne byder på gode muligheder for lakse-, ørred- eller stallingfiskeri, og særligt Skjern Å er blevet kendt for sit gode laksefiskeri.

I søerne kan der fiskes gedder, aborre, fredfisk eller regnbueørred i de mange Put & Take-søer.

Molerne ved Hvide Sande Havn er kendt for sit gode fiskeri efter makrel, fladfisk og sild.

Surfcasting med lange stænger og store kastevægte er der gode muligheder for ved strandene på den lange kyststrækning.

Der findes også muligheder for fiskeri på vandløbsstrækninger, hvor der kun kræves fisketegn .

Fisketegn og fiskekort

Alle lystfiskere skal have gyldigt fisketegn, som kan indløses på Internettet, på posthusene samt mange turistkontorer. Kortet indløses for et år, en uge eller en dag. Læs mere om fisketegn på Fiskeridirektoratets hjemmeside om Lyst og fritidsfiskeri. Lystfiskeri i Put & Takesøer er generelt fritaget for kravet om fisketegn.

Udover det obligatoriske fisketegn kræver lystfiskeri i søer og vandløb indløsning af fiskekort, der administreres af en række lokale lystfiskerforeninger. Fiskekort kan købes i turistkontorer, lystfiskerbutikker eller på internettet.

På nogle af Naturstyrelsens arealer er fiskeri frit, og fiskekort er ikke påkrævet.
Lokaliteterne fremgår af friluftskortet Ud i Naturen.

 
Regler om mindstemål og fredning

Vær opmærksom på at visse fiskearter har mindstemål og fredningstider, som du skal overholde for at sikre sunde fiskebestande i fremtiden.

Vandløb og mange søer har ligeledes en generel fredningstid på visse tidspunkter af året.

Se mere om fredningstider og mindstemål.

Madpakkesteder

Når du skal finde et godt sted at nyde madpakken eller kaffekurven, kan du kigge på kortet. Der vil komme flere madpakkesteder på efterhånden.

Åbn kortet ved at klikke på billedet nedenunder,

Klik-her billede og se vores madpakkesteder

 

Udsigtspunkter

Her kan du finde tårne og andre steder, hvor I kan komme op i højden og se landskabet lidt fra oven. Det er et hit for både børn og voksne!

Åbn kortet ved at klikke på billedet nedenunder.

Klik-her billede af kommunen set fra toppen

Brug kortet til at finde den nærmeste sundhedssti, træningspavillon eller parkour-bane.

De er ganske gratis at bruge!

Åbn kortet ved at klikke på billedet nedenunder.

Klik-her billede til gratis motion i naturen

 

 

På kortet får du hurtigt overblik over nærmeste offentlige legeplads. Der er billeder af legepladserne, så du kan se, hvad du kommer hen til.

God fornøjelse!

Åbn kortet ved at klikke på billedet nedenunder.

Klik-her billede over legepladser

 

Der er rigtig mange muligheder for at overnatte ganske gratis i shelters eller på primitive teltpladser.

På kortet kan du finde information om de enkelte pladser.

Åbn kortet ved at klikke på billedet nedenunder.

Klik-her billede - se hvor der er primitiv overnatning

 

 

 

 

Der er fantastiske muligheder for windsurfing, kitesurfing og paddelsurfing i kommunen - faktisk nogle af de bedste i Danmark.

På kortet kan du finde gps-positioner for de forskellige surf-lokaliteter. Du kan også få vist nærmeste adgangsvej til stranden og nærmeste redningspost.

Åbn kortet ved at klikke på billedet nedenunder.

Klik-her billede

 

Surfing ved Hvide Sande
Der er talrige muligheder for surfing i kommunen. Hvide Sande er til windsurfere, kitesurfere, og paddelsurfere, der ønsker at udfordre havets bølger, og typisk foregår det udfor stranden umiddelbart syd for udløbet af Hvide Sande Havn. Her er en fantastisk mulighed for erfarne surfere, at prøve kræfter med bølgerne. Surfing i bølgerne foregår i vestlige vindretninger, og især i nordvestlige vindretninger. På dage med god vind vil bølgerne kunne nå en højde på flere meter.

 

Surfing på Ringkøbing Fjord
Ved Ringkøbing Fjord er der talrige muligheder for wind- og kitesurfing, og det er muligt at finde et område at surfe i uanset vindretningen. Der er også muligheder for at få undervisning i surfing i enten Hvide Sande eller ved Bork Havn. Fjorden er generelt meget lavvandet og byder derfor på særligt gode forhold for begyndere i alle aldre.

I den sydlig del af Ringkøbing Fjord er kysten ved Bork Havn og Skaven Strand meget populære. På klittangen er det særligt surfområdet nord for Hvide Sande. Her er etableret en ”Aqua Sports Zone” med surfcenter, kajakudlejning og vandskibane (kabelbane). Surfcentret udlejer udstyr og har undervisning i både kitesurfing, windsurfing og paddelsurfing. I fjordens nordlige del er området ved Kloster blevet særligt populært. Lokaliteten ligger på Baggersvej, der er en sidevej til Søndervig Landevej mellem Ringkøbing og Søndervig.

Ved Ringkøbing kan du surfe ved Ringkøbing Surfklub, der er beliggende i byens sydligste del ved Vellingvej. 

 

Hvor må du surfe på Ringkøbing Fjord
De fleste steder omkring fjorden er surfing tilladt, men det er værd at bemærke, at fra Haurvig Kirke og ned til Nymindestrømmen ved Nymindegab er surfing forbudt. Det gælder ligeledes for Tipperne. Det er også forbudt at surfe i området umiddelbart nordøst for Skaven Strand og på hele strækningen op til nord for klægbanken. Ved Skaven Strand skal der tages særligt hensyn ved fugleøen ”Høje Sande”. Disse områder er vigtige yngle- og rasteområder for fugle, og områderne skal derfor forstyrres mindst muligt.

Da området nord for Bagges Dæmning også er yngle- og rasteområde for fugle, opfordres der kraftigt til, at der ikke surfes på den nordlige side af dæmningen. 
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk