Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur@rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur@rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 5. februar 2024 kl. 17:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensen Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Lars Thomsen
 • Mette Lange Andersen
 • Benny Steffensen
 • Jakob Slot
 • Aage Ottosen
 • Minna Laursen
 • Rene Holbøll
 • Niels Hybholt

Fraværende

 • Piet Egmuth
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Orientering fra Administrationen

Sagsnr: 24-001835

Sagsfremstilling

Punkterne fremlægges på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket tog orienteringen til efterretning 

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Punkter til dialogmødet med politikerne den 4. marts 2024

Sagsnr: 24-001835

Sagsfremstilling

Følgende punkter har været drøftet som emner:

 • Frivillighed – hvad er kommunes plan i forhold til foreningerne?
 • Hvad ser I, som skolernes rolle?  
 • Status på Fritidspolitikken
 • Åben Skole samarbejde
 • Pulje til Danmarks Motionsuge
 • Hvad kan gøre det lettere for foreningerne? 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket prioriterer punkterne, så de er klar til mødet den 4. marts 2024. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev besluttet, at nedenstående punkter tages med på mødet:

 • Frivillighed – Hvad er kommunens/politikernes plan ift. foreningerne?
 • Status på Fritidspolitikken - Hvor langt er I og hvad er de næste skridt?
 • Åben Skole samarbejde - Hvad er politikernes holdning til det? Vil de prioritere ressourcer ind i det? Dialog omkring de fordele og ulemper der er i samarbejdet både for skolerne og foreningerne.
 • Pulje/midler til Danmarks Motionsuge i uge 41 (fokus på at promovere foreningerne)
 • Hvad kan gøre det lettere for foreningerne i kommunen? Er det noget politikerne har fokus på og hvordan? 

 

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Foreningssamvirkets Repræsentantskabsmøde

Sagsnr: 24-001835

Sagsfremstilling

Planlægning af de sidste detaljer i forbindelse med Repræsentantskabsmødet 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket får planlagt de sidste detaljer i forhold til Repræsentantskabsmødet. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Programmet for dagen blev gennemgået og godkendt. 

  

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Foreningernes Udviklingspulje

Sagsnr: 24-001835

Sagsfremstilling

I prøveperioden på to år (2024 og 2025) uddeles puljen kun i februar, for at kunne uddele større beløb og dermed støtte større projekter. I de to år gives der hovedsageligt støtte til projekter over 20.000 kr. Fortsat med aktivitetsudvikling som omdrejningspunkt.

Foreningernes udviklingspulje kan søges af godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kapitel 5 samt af selvorganiserede.

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til følgende aktiviteter:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, - for eksempel integration, livsstilsygdomme, handicap, børn og unge med særlige behov

Bemærk at puljen ikke giver midler til lønninger og leje af materialer og udstyr.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Ansøgningerne eftersendes til Foreningssamvirket 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkomne ansøgninger.

BilagBeslutning

Udviklingspuljen udgør 100.000 kr., og der har været ansøgninger for ca. 380.000 kr. Derfor har Foreningssamvirket ikke været i stand til at tilgodese alle ansøgere. Foreningssamvirket håber, at dem der ikke fik tilsagn i år, vil søge igen næste år. 

Behandlingen af ansøgningerne ser således ud:

DDS 1. Ringkøbing: 20.000 kr.

Hoven Idrætsforening: Afslag grundet for få midler i puljen.

FDF Spjald - trailer: Lever ikke op til kriterierne om udvikling og får derfor afslag.

FDF Spjald - telt: 20.000 kr.

Fjelstervang Idrætsforeninger: Afslag, der gives ikke til lejet aktiviteter og madlavning.

Herborg Ungdomsforening: Afslag, da det ikke vides om projektet bliver til noget. De opfordres til at søge igen næste år, når banen er etableret. 

Spjald Idrætsforening - Frivillig aften: Lever ikke op til kriterierne om udvikling og får derfor afslag.

Spjald og Omegns Rideklub: 20.000 kr.

Videbæk Gymnastik og Ungdomsforening: 20.000 kr. med forventning om at der er noget frivilligt arbejde inkl. heri.

Videbæk Skytteforening: 20.000 kr.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anlægspuljen

Sagsnr: 24-001835

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket udarbejder kommentarer til anlægspuljen. Indstillingerne til puljen sendes pr. mail, inden mødet, til Foreningssamvirket. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket udarbejder kommentarer til anlægspuljen. Kommentarerne tages med på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket havde få bemærkninger til anlægspuljen, som Administrationen tager med på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Bordet rundt og eventuelt

Sagsnr: 24-001835

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dialog bordet rundt.

Næste møde er Repræsentantskabsmødet den 4. marts 2024 i Højmark.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Jan Nielsen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing