Stauning Havn

Stauning Havn ligger cirka midt for fjorden på den østlige side. Det er en hyggelig havn, som bliver brugt af fritidssejlere, fritidsfiskere og jægere.

Kort over havneområdet

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing