Alle har ret til at færdes i naturen

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i naturen og i landskabet, uanset hvem der ejer arealet. Denne ret er sikret i naturbeskyttelsesloven. 

Det er for eksempel ikke tilladt at hindre adgangen ved hjælp af skilte, bomme, hegn eller lignende. De kan opfattes som om, det er forbudt at færdes på området. 

Det drejer sig typisk om skilte med teksten ’Privat’, ’Privat vej’, ’Kein Zutritt’, ’Uvedkommende forbydes adgang’ og lignende. Det kaldes ’skræmmeskiltning’, og kommunen er ofte nødt til at bede ejeren fjerne sådan nogle skilte.

Oplev naturen

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing