Vandløb

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der ca. 650 kilometer offentlige vandløb og et stort antal private vandløb.

I menuen nedenfor kan du blandt andet få vist de vandløb, hvor der gælder regler om 2 meter bræmmer, og hvornår der må sejles på vandløbet. Du kan også læse, hvornår en ændring i et vandløb kræver tilladelse fra kommunen.

Gratis fiskeri langs kommunale arealer

Vandråd Ringkøbing Fjord

Vådområde- og lavbundsprojekter

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing