Vandløb


I Ringkøbing-Skjern Kommune er der ca. 650 kilometer offentlige vandløb og et stort antal private vandløb.

I menuen nedenfor kan du blandt andet få vist de vandløb, hvor der gælder regler om 2 meter bræmmer, og hvornår der må sejles på vandløbet. Du kan også læse, hvornår en ændring i et vandløb kræver tilladelse fra kommunen.

Du kan også se mere om restaureringsprojekter, hvor vandløbene bliver forbedret for natur, fisk og smådyr.
 

Se en dronefilm (2 min.) fra restaureringen af Slumstrup Bæk og Fasterkær Bæk i den øvre del af Kirke Å-systemet i 2023:


Se en længere dronefilm (7 min.) af samme projekt:

Kystvandråd Ringkøbing Fjord

Gratis fiskeri langs kommunale arealer

Vådområde- og lavbundsprojekter

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing