Vandløb


I Ringkøbing-Skjern Kommune er der ca. 650 kilometer offentlige vandløb og et stort antal private vandløb.

I menuen nedenfor kan du blandt andet få vist de vandløb, hvor der gælder regler om 2 meter bræmmer, og hvornår der må sejles på vandløbet. Du kan også læse, hvornår en ændring i et vandløb kræver tilladelse fra kommunen.

Du kan også se mere om restaureringsprojekter, hvor vandløbene bliver forbedret for natur, fisk og smådyr.
 

Sådan undgår du okkerforurening, når markdræn spules:
 


Se en længere udgave af samme film (3 min.):

Gratis fiskeri langs kommunale arealer

Vådområde- og lavbundsprojekter

Kystvandråd Ringkøbing Fjord

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing